ZARZĄDZENIE DYREKTORA GAKT

Zarządzenie nr 2/03/20

Dyrektora Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni

z dnia 11 marca 2020 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50, ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), w porozumieniu z Rektorem GAKT – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym zostają wstrzymane do odwołania.
  2. Zamyka się do odwołania czytelnię Biblioteki Głównej.
  3. Zawiesza się do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe na terenie Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego.
  4. Zawiesza się zajęcia prowadzone w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym

 

§ 2.

  1. Wstrzymuje się do odwołania wszelkie wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni oraz przyjazdy do Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego gości z zagranicy. 

§ 3.

  1. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, dyrektora szkoły doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu z krajów objętych epidemią koronawirusa COVID-19.
  2. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią koronawirusa COVID-19, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

  

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

Dyrektor
Gdańskiego Archidiecezjalnego
Kolegium Teologicznego 
w Gdyni
ks. dr Krzysztof Drews

© 2015

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
71 0.12452602386475