Studia magisterskie

Od kilkunastu już lat Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w oparciu i przy współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie prowadzi studia magisterskie z teologii. Studia dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. 6-letnie studia zaoczne jednorodne, tzn. bez możliwości uzyskania po 3 latach licencjatu zawodowego z teologii. Absolwenci po przedstawieniu pracy oraz po złożeniu egzaminu ex universa theologia i egzaminu magisterskiego, otrzymują stopień magistra teologii.

© 2015 GAKT - Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
68 0.12105703353882