• Teologia Podyplomowa-

  on-line 

  Link do wykładów 9.00 - 14.10 z p. dr Dorotą Dźwig https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDUwZjExOTYtNDMyOS00MjUzLTk5ODctYjYwNjRmNjVjMTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fdfdd7e-908e-46a5-b359-e7e014884546%22%2c%22Oid%22%3…

 • KURS DLA NARZECZONYCH

  III spotkanie -aula akdemicka 

    Radość miłości Po 3 miesięcznej przerwie wznawiamy kurs dla narzeczonych  w Kolegium Teologicznym w Gdyni, przy ul. Armii Krajowej 46. Kurs odbędzie się w jednym cyklu od 4 lutego do 25 lutego (w połowie prowadzony on-line) Rozpoczęcie Mszą św…

 • Teologia Praktyczna

  wykład -aula akademicka 

     

© 2015 Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
73 0.17093205451965